13: Inklinacja makiaweliczna a umiejętność odczytywania kłamstwa w komunikowaniu się - Serafińska-Kleczyk, K., Szmajke, A.

13: Inklinacja makiaweliczna a umiejętność odczytywania kłamstwa w komunikowaniu się - Serafińska-Kleczyk, K., Szmajke, A.